Mục đích

Chính sách này nhằm mục đích quy định các nguyên tắc, quy trình và trách nhiệm của các bên liên quan trong việc xử lý khiếu nại của khách hàng mua hàng trên website Giày Kosu.

Phạm vi áp dụng

Chính sách này áp dụng cho tất cả khách hàng mua hàng trên website, Fanpage, Zalo, cửa hàng, Giày Kosu và các nhân viên, đối tác, nhà cung cấp của Giày Kosu có liên quan đến việc xử lý khiếu nại.

Nguyên tắc xử lý khiếu nại

Khi xử lý khiếu nại, Giày Kosu tuân thủ các nguyên tắc sau:

- Công khai, minh bạch, khách quan và công bằng.

- Nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả và chuyên nghiệp.

- Tôn trọng quyền lợi và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

- Phối hợp, hỗ trợ và giải quyết theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm.

Quy trình xử lý khiếu nại

Quy trình xử lý khiếu nại gồm các bước sau:

  • Bước 1: Khách hàng gửi khiếu nại cho Giày Kosu qua các kênh sau:
    • Số hotline 0901.768.786
    • Email: cskh.japanshop.vn@gmail.com
    • Địa chỉ thư tín: 44 Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Bước 2: Giày Kosu tiếp nhận, kiểm tra và xác nhận khiếu nại của khách hàng trong vòng 2 ngày kể từ khi nhận được khiếu nại. Giày Kosu sẽ thông báo cho khách hàng về kết quả xác nhận và thời gian dự kiến để giải quyết khiếu nại.
  • Bước 3: Giày Kosu tiến hành giải quyết khiếu nại của khách hàng theo từng trường hợp.
  • Bước 4: Giày Kosu thông báo cho khách hàng về kết quả giải quyết khiếu nại và xin ý kiến phản hồi của khách hàng. Giày Kosu sẽ ghi nhận, đánh giá và cải tiến quy trình xử lý khiếu nại dựa trên phản hồi của khách hàng.